O Medovině

O Medovině

 

Medovina je snad nejstarší alkoholický nápoj, který lidstvo zná. Pouhé vyslovení tohoto názvu vyvolá živou představu plných pohárů kolebajících se v rukách Víkingů, Keltů i Slovanů, zpívajících a slavících až do časného rána. Medovina je ten nejlepší nektar a zároveň nápoj, který se vyrábí zcela přirozeným způsobem.

 

Medovina je lahodný  alkoholický nápoj vyrobený ze zkvašeného medového roztoku působením kvasinek. Medovina  odjakživa vznikala přirozeným procesem bez lidského přičinění, a když jí človek okusil, začal se pokoušet tento proces napodobovat. Člověk bezpochyby poprvé poznal alkoholické opojení tehdy, když požil spontálně skvašený med, který vybral z dutého kmene starého stromu, obývaného včelami. Včelí hnízdo s medem bylo čas od času zaplaveno dešťovou vodou a divoké kvasinky, které se odjakživa hojně vyskytovaly v okolním vzduchu, spustili proces kvašení. Příjemně omamné účinky tohoto elixíru museli v primitivním člověku vyvolat magické pocity.

Nejstarší jeskynní malby znázorňují sběr medu z včelích hnízd, není však známo, k jakémů účelu se přesně med tehdy používal. V průběhu staletí se pití omamných nápojů stalo nedílnou součástí lidské kultury, zatímco jejich připravu a popíjení doprovázeli různé rituály a zvyky.

Kvašení má však ještě další důležitou funkci. Popíjení samotné vody není příliš bezpečné, a proto je třeba ji nějakým způsobem ošetřit - již primitivní lidé k tomuto účelu používali kvašení. Kvasný proces, který probíhá v pivu, vínu i medovině, hubí řadu choroboplodných zárodků, které by mohli vodu znehodnotit. Některé původní medoviny se silně kořenili, aby se v nich zahladily pachutě vzniklé kvašením. Kvasinky jako přírodní kvasný činitel byly objeveny až v polovině 18. století, do té doby býval výsledek kvašení nápojů nepředvídatelný.

Prvními lidmi, kteří se naučili vyrábět medovinu, byli Skandinávci. Věřili, že medovina je duchem lásky, a anglické slovo "honeymoon" ( líbánky; doslova medový měsíc ) pochází ze starých severských svatebních obřadů. Při nich se tancovalo a pila medovina, dokud měsíc nezmizel z oblohy. Běda však hostiteli, který neměl dost zásob na to, aby mohl napájet hosty aaspoň po jednu fázi měsíce.

Seveřané také věřili tomu, že medovina zajišťuje plodnost a narození můžského potomka. Znamenalo to, že pokud se pila celý měsíc následující po svatbě, pak se měl narodit chlapec. Narození syna bylo v severském společenství velmi důležité, protože posilovalo rod. Pokud se manželskému páru skutečně narodil syn, pak se rod bohatě odvděčil jak výrobci medoviny, tak ženichovi, který se nyní naparoval svou mužností.

Jakkoliv se tyto pověsti zdají být přitažené za vlasy, kyselé a sladké látky obsažené v medovině mohou skutečně ovlivnit rovnováhu kyselin v těle matky, a tím i pohlaví dosud nenarozeného dítěte.

Dále byla tradice, při které za stolem kolovali malé soudky medoviny připomínající holby či mázy, veliké asi jako menší poháry. Jak se předávali z ruky do ruky, každý obětoval kus chleba a vyslovil nějakou prosbu, pak pohár předal dalšímu stolovníkovi.

Za dávných časů byla výroba medoviny považována za magické řemeslo, prostému lidu zcela zapovězené. Jednalo se o tajné umění, které se předávalo pouze na základě starých zvyků a pravidel, a bylo opředeno řadou pověr. Směli jej vykonávat pouze vybrané osoby, které byly zasvěceny do tajů, jak přeměňovat šťávu z hroznů, medu a polních obilovin v mysl omamující nápoje.

 

 

Druhy Medovin

Braggot - Medovina, známá též pod názvy bracket či brackett a její výroba, předznamenala vynález pravého "Ale". Původně se vyráběla z medu a chmele, později z medu a sladu - s chmelem i bez něj.

Cyser - Zkvašený jablečný mošt, možná předchůdce cideru.

Hydromel - Velmi lehká, nízkoalkoholická medovina.

Melomel - Medovina vyrobená z medu a různých druhu ovoce.

Metheglin - Medovina z medu a ruzných druhů koření.